• Ek Dosya :

MEVZUAT SİRKÜLERİ 2017/ 112

Adalet Bakanlığı’na Milli Savunma ve İç Güvenlik İhtiyacı İçin Yapılacak Bazı Teslimler KDV’den İstisna Edildi.