• Ek Dosya :

DEFTER TASDİK TÜRMOB BİLGİLENDİRME YAZISI

VUK' nun 224.maddesi uyarınca Noterlerce yapılan defter tasdik şerhinin defterin ilk sayfasına yazılması gerektiği, şerhlerin defterin kapağı olarak hazırlanacak boş bir sayfaya yapılmasının mümkün olmadığı ile ilgili TÜRMOB Bilgilendirme yazısı hk.