DUYURU

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERLERİNİN NOTER KAPANIŞ-AÇILIŞ TASDİKİ HAKKINDA

2017 yılında tutulan; Yönetim Kurulu Karar Defterleri ile Müdürleri Kurulu Karar defterinin 31 OCAK 2018 günü mesai bitimine kadar notere kapanış-açılış tasdikini yaptırmayı unutmayınız.Noterlere; defterlerin kapanış ve onay yenileme işlemleri 31.01.2018 tarihi mesai bitimine kadar yaptırılabilecektir.

Bilindiği gibi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 64 üncü maddesi 3 üncü fıkrası, ''Yönetim Kurulu Karar Defterinin kapanış tasdikinin izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar, Yevmiye Defterinin kapanış onayının ise, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere yaptırılacağını''düzenlemektedir.

KAPANIŞ ONAYINA TABİ DEFTERLER VE KAPANIŞ YAPTIRILACAK İŞLETMELER:

Anonim Şirketle ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler, tutmak zorunda oldukları Yönetim Kurulu Karar Defterinin Notere kapanış onayını Ocak ayı sonuna kadar yaptırmak zorundadır. Bir önceki yıl Müdürler Kurulu Karar Defteri kullanmış olan Limited Şirketlerin defterin kapanış onayını Ocak ayı sonuna kadar yaptırmaları zorunludur. (Limited Şirketlerin Müdürler Kurulu Karar Defteri tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Mevcut Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterini; hem Genel Kurul ve hem de Müdürler Kurulu Kararları için ortak olarak kullanabilirler. İsterlerse ayrı ayrı kullanabilirler.Ayrı ayrı kullanıldığı takdirde, Müdürler Kurulu Karar Defteri her yıl için, kapanış ve açılış onayının yaptırılması zorunludur. Bilanço hesabı esasına göre defter tutan Gerçek ve Tüzel kişiler ile Vakıf ve Derneklerin İktisadi İşletmeleri ile Tacirler, bir önceki yıl kullandıkları Yevmiye Defterlerinin kapanış onaylarını, ertesi yılın Haziran ayının sonuna kadar Notere yaptırmaları zorunludur.

ONAY YENİLEME:

Önceki yıl kullanılan Yönetim Kurulu Karar Defteri, Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri, İşletme Defteri, yeterli yaprakları bulunması halinde; Ocak ayı sonuna kadar onay yenilemek (Kapanış ve Açılış onayı - Ara tasdik yaptırmak) suretiyle ertesi yılda da kullanılmaya devam edilebilir. Defterlerin Kapanış veya Onay yenileme işlemlerini Noterlere 31.01.2018 ayın son günü mesai saati bitimine kadar yaptırabilecektir.