DUYURULAR

ODA DUYURULARI

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN GEÇİLMESİ NEDENİYLE KESİLEN CEZALARIN RE....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

SANAYİ SİCİL BELGESİNİ HAİZ İŞLETMELERE VE İHRACATÇI BİRLİKLERİNE Ü....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

HURDA ARAÇLAR İÇİN UYGULANAN ÖTV İNDİRİMİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI K....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

GERİYE YÖNELİK TEŞVİKLERİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

SERBEST ZAMAN İZNİ OLARAK KULLANDIRILAN FAZLA MESAİ ÜCRETİ SİGORTA PRİMİN....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

7174 SAYILI KAPADOKYA ALANI HAKKINDA KANUN’LA VERGİ MUAFİYET VE İSTİSNASLAR....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

“GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ” UYGULAMASI....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

BAŞKANIN MESAJI

HÜSEYİN SOYKAN

ODA BAŞKANI

MEVZUAT HABERLERİ

Taslak : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) Taslağı 27/06/2018 Tarihi İtibariyle Güncellendi
SGK Genelgesi : 2018-22 “4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği”

SGK Genelgesi : 2018/23 “5510 Sayılı Kanun’un 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulmasına İlişkin Genelge”
Resmi Gazete : Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Payl....
Resmi Gazete : Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
SGK Genel Yazı : 2018 yılı mali tatil uygulaması

MALİ TAKVİM


ETKİNLİKLER