DUYURULAR

ODA DUYURULARI

KIRŞEHİR, AMASYA, ÇANKIRI VE BARTIN İLLERİNDE 2019/MART AYINA AİT MUHTASAR ....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELG....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

2019 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

ELEKTRONİK DEFTER VE BELGE UYGULAMALARINA İLİŞKİN YENİ GENEL TEBLİĞİ TAS....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

LİSANSLI DEPO İŞLETMELERİNE TEVDİ EDİLEN ÜRÜNLERİ TEMSİLEN OLUŞTURULAN....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE TAHKİM SERTİFİKA PROGRAMI

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

İHRAÇ EDİLECEK KARA TAŞITLARININ ÜRETİM SÜRECİNDE KULLANILAN İLK DOLUM Y....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

BAŞKANIN MESAJI

KADİR ELİBOL

ODA BAŞKANI

MEVZUAT HABERLERİ

Taslak : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) Taslağı 27/06/2018 Tarihi İtibariyle Güncellendi
SGK Genelgesi : 2018-22 “4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği”

SGK Genelgesi : 2018/23 “5510 Sayılı Kanun’un 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulmasına İlişkin Genelge”
Resmi Gazete : Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Payl....
Resmi Gazete : Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
SGK Genel Yazı : 2018 yılı mali tatil uygulaması

MALİ TAKVİM


ETKİNLİKLER