DUYURULAR

ODA DUYURULARI

II SAYILI ÖTV TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

2019 YILINDA 250.000 TL VE DAHA FAZLA BORCU OLAN MÜKELLEFLERİN İLANI

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

YENİ VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN TEBLİĞ DÜZENLEMESİ

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

DÜZCE, SAKARYA VE ZONGULDAK İL VE İLÇELERİNDE SEL FELAKETİNDEN ETKİLENENLE....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN TÜM TÜRKİYE’DEKİ UYGULANMASI 01.....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

VERGİ İNCELEMESİ SIRASINDA İBRAZ EDİLMEYEN DEFTER VE BELGELERDEYER ALAN KDV....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN HİZMET BORÇLANMA TUTARI ARTIRILDI

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

BAŞKANIN MESAJI

HÜSEYİN SOYKAN

ODA BAŞKANI

MEVZUAT HABERLERİ

Taslak : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) Taslağı 27/06/2018 Tarihi İtibariyle Güncellendi
SGK Genelgesi : 2018-22 “4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği”

SGK Genelgesi : 2018/23 “5510 Sayılı Kanun’un 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulmasına İlişkin Genelge”
Resmi Gazete : Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Payl....
Resmi Gazete : Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
SGK Genel Yazı : 2018 yılı mali tatil uygulaması

MALİ TAKVİM


ETKİNLİKLER