DUYURULAR

ODA DUYURULARI

AKDENİZ MUHASEBECİLER FEDERASYONU (FCM)’NUN 14. YILLIK KONFERANSI

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN VUK/110

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA YAZI

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK HİZMET İHRACATÇI FİRMASI ARAŞTIRMASI HAKKINDA

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU BAŞKANLIĞI

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

SGK DUYURU 7143 SAYILI YAPILANDIRMA BAŞVURUSU

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NDAN GELEN TEŞVİK BİLGİLENDİRME YAZISI

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

BAŞKANIN MESAJI

KADİR ELİBOL

ODA BAŞKANI

MEVZUAT HABERLERİ

Taslak : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) Taslağı 27/06/2018 Tarihi İtibariyle Güncellendi
SGK Genelgesi : 2018-22 “4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği”

SGK Genelgesi : 2018/23 “5510 Sayılı Kanun’un 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulmasına İlişkin Genelge”
Resmi Gazete : Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Payl....
Resmi Gazete : Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
SGK Genel Yazı : 2018 yılı mali tatil uygulaması

MALİ TAKVİM


ETKİNLİKLER