DUYURULAR

ODA DUYURULARI

YENİ YASAL SÜRESİ DIŞINDA DÜZENLENEN AYLIK PRİM HİZMET BELGELERİ SGK’YA ELEKT....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

7161 VE 7162 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN GELİR VERGİ....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

"UÇAK VE UÇAK SİMÜLATÖRLERİNDE AMORTİSMAN SÜRESİ 10’DAN 25 YILA ÇIKAR....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

"SGK, KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİNİ KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINA ALDI”

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

"KDV BEYANNAMESİNDE DEĞERSİZ ALACAKLARIN BEYANINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKL....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

"İHRACAT BEDELLERİNİN 180 GÜN İÇERİSİNDE TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ VE....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

"İŞ AKDİNİN FESHİNDE ARABULUCUYA BAŞVURULDUĞUNDA, ARABULUCULUK FAALİYETİ....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

BAŞKANIN MESAJI

KADİR ELİBOL

ODA BAŞKANI

MEVZUAT HABERLERİ

Taslak : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) Taslağı 27/06/2018 Tarihi İtibariyle Güncellendi
SGK Genelgesi : 2018-22 “4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği”

SGK Genelgesi : 2018/23 “5510 Sayılı Kanun’un 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulmasına İlişkin Genelge”
Resmi Gazete : Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Payl....
Resmi Gazete : Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
SGK Genel Yazı : 2018 yılı mali tatil uygulaması

MALİ TAKVİM


ETKİNLİKLER