29 NİSAN 2021 İLA 17 MAYIS 2021 TARİHLERİ ARASINDA VERİLMESİ GEREKEN (1. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANI DAHİL) TÜM BEYAN VE BİLDİRİMLERİN MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA ALINMASI İÇİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI'NA BAŞVURUDA BULUNULMUŞTUR.

29 Nisan 2021 ila 17 Mayıs 2021 Tarihleri Arasında Verilmesi Gereken (1. Dönem Geçici Vergi Beyanı Dahil) Tüm Beyan ve Bildirimlerin Mücbir Sebep Kapsamına Alınması İçin Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvuruda bulunulmuştur.

"Tam Kapanma Tedbirleri" ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderdiğimiz yazımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

"Tam Kapanma Tedbirleri" ile ilgili GİB'na gönderdiğimiz yazımız...>>>