SIK SORULAN SORULAR

Anahtar Kelime Soru Başlığı Soru İçeriği
1 Staja Başvuru Okul Staja başvuru için hangi okul mezunu olmam gerekli?

3568 sayılı Yasanın 5/A/a maddesinde tarif edilen, iktisadi idari bilimler fakültesine bağlı bölümler ile denkliği YÖK tarafından verilmiş bilim dallarından mezun olmak. Başvuru için, mutlaka geçici mezuniyet belgesi veya diploma sunulmak zorundadır. Okuldan alınan yazı ..vb. kabul edilmemektedir. İşletme, Muhasebe, İktisat, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler. Okulunda tereddüt duyulan kişilerin diplomaları ile ilgili duruma göre YÖK ten denklik belgesi istenmektedir.

2 Staja Başvuru Staja başvurusu ne zaman yapılır?

Yılda 3 dönem staj başvuru dönemidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında (1-30 arası)

3 Evrak listesi Başvuru için gereken evraklar ve hesap numaraları nelerdir?

Sitemizde TESMER başlığı altından ulaşabilirsiniz.

4 Lisans Staj Süresi Lisans mezunları için staj süresi ne kadardır?

Yeni kanun gereği staj süresi 3 yıldır.

5 Başlama Değerlendirmesi Staja başlama değerlendirmesi ne zaman ve yılda kaç defa yapılır?

Staj için başvuru dönemi 3 olup, sınav tarihleri yıllık belli olmaktadır. Takvim için tıklayınız.

6 Konu başlıkları Staja başlama değerlendirme konu başlıkları nelerdir?

Konu başlıkları sitemizdedir. Tıklayınız.

7 Ne zaman Staj ne zaman başlar?

Staj, staja başlama sınavını kazandıktan sonra ilgili dönemde başlatılır.

Örneğin, 
Aralık 2016 döneminde başvurdunuz sınavı kazandınız staj 01.01.2017 , 
Nisan 2017 döneminde başvurdunuz sınavı kazandınız staj 01.05.2017 ,
Ağustos 2017 döneminde başvurdunuz sınavı kazandınız staj 01.09.2017 tarihinde başlar.

8 Sınavı kazandım Staja başlama sınavını kazandım ne yapmam lazım?

Sınavı kazanan adayların staj başlatabilmesi için, Mayıs, Eylül ve Ocak aylarının 1-10 arasında SSK girişinin yapılması gerekmektedir. 

9 Stajımı ne zaman başlatmam gerekiyor Staja başlama sınavını kazandım, çalışmıyorum stajımı ne zaman başlatmam gerekir?

Staja başlama sınavını kazandıktan sonra 3 yıl içerisinde staj yeri bulup, stajın başlatılması zorunludur. Aksi taktirde dosya iptal edilmektedir. 

10 Sınav haklarım Staja başlama sınavında haklarım ne kadardır?

Staj için başvurduğunuz dönemden itibaren 3 yıl içinde sınavı kazanmak zorunluluğu vardır. 3 yılın sonunda başarısız olmanız halinde, dosyanız iptal edilmektedir. Yeniden başvuru için, yeni dosya açtırmanız gerekmektedir.

11 Ara Staja ne kadar ara verebilirim?

Staj Yönetmeliği gereği stajın kesintisiz yapılması zorunludur. Odamıza zamanında bilgi verilmesi halinde, Yönetim Kurulu Kararı ile staja bütün staj süresi boyunca yalnızca 1 yıl ara verilebilir.

12 İşyeri değişikliği İşyeri değişikliği yapmak istiyorum, ne yapmam lazım?

İşyeri değişikliklerinin 15 gün içerisinde Odamıza bildirilmesi gerekmektedir. 

13 Meslek mensubu değişikliği Meslek Mensubu değişikliği yapmak istiyorum ne yapmam lazım ?

İşyeri aynı ancak meslek mensubu değişikliklerinin 15 gün içerisinde Odamıza bildirilmesi gerekmektedir. İstenilen evraklarla ilgili odamızla irtibata geçilmelidir.

14 SSK dört aylıkları Stajım başladı, staj sırasında evraklarımı hangi zamanlarda Odaya bildirmeliyim?

Staja başladıktan sonra çıkan ilk SGK Aylık Hizmet Listesi ile işten çıkış tarihini gösteren son SGK Aylık Hizmet Listesi gelecektir. Aday aynı işte çalışmaya devam ediyorsa, staj bitimindeki son SGK Aylık Hizmet Listesi gelecektir. Eğer şirkette denetim altında staj yapıyorsa her yıla ait Aslı Gibidir Kaşeli sözleşme örneğinin getirilmesi gerekmektedir. Her türlü değişiklik, işyeri değişikliği, meslek mensubu değişikliği, adres ...vb. 15 gün içerisinde bildirilmelidir.

15 Birden fazla aday staj yapacak Bir işyerinde kaç kişi staj yapabilir.?

SM/SMMM/YMM bürolarında veya şirketlerinde stajyer sınırlaması yoktur. Yeni kanuna göre ticari işletmelerde de bu sınırlama kaldırılmıştır. Yalnız Şirketlerde meslek mensubu sayısı kadar aday staj yapabilir. 

16 Şubede Şubede staj yapılır mı ?

Staj ticari şirketlerin kanuni merkezlerinde yapılır. Şubelerde, temsilciliklerde, şantiyede..vb. staj yapılamaz.

17 Staj değerlendirme formu Meslek mensubunun dolduracağı "staj değerlendirme formu" ne zamanlar Odaya teslim edilmelidir.

Aday aynı işyerinde staj yapıyorsa 1.yılın sonunda, eğer işyeri değiştirdiyse ve 3 aydan fazla çalışılmışsa her değişiklikte ilgili meslek mensubundan staj değerlendirme notu alınarak Odamıza teslim edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken nokta, formun meslek mensubu tarafından eksiksiz doldurulması, imza ve kaşenin basılması ve kapalı zarfta yine zarfın üzeri imzalı ve kaşeli teslim edilmelidir. Eksik doldurulmuş veya açık gelen formlar değerlendirmeye alınmamaktadır. 3 aydan az çalışılan işyerlerinden değerlendirme notu alınmaz.

18 Lisans mezunuyum Lisans mezunuyum, Serbest Muhasebeci yanında staj yapılır mı?

Lisans mezunları, SMMM/YMM yanında/denetiminde/gözetiminde staj yapabilirler. Yeni Yasa gereği artık serbest muhasebecilik kaldırılmıştır.

19 Müşavirlik stajı Ticaret lisesi mezunu olarak staj yapmaktayım bu arada lisans mezunu oldum. Stajımı mali müşavirlik stajına dönüştürmek için ne yapmalıyım?

Adaylar stajları sırasında öğrenim durumlarında meydana gelen değişiklik nedeniyle, stajın şeklini değiştirmek isterlerse, yeniden staja başlama sınavına katılmak zorundadırlar. Başarılı olmaları halinde, lisans diploma tarihinden stajları başlatılır. Bu süreçte Serbest Muhasebecilik staj gereklerini de yerine getirmek ve A-B Grubu Ara Dönem Değerlendirmelerine katılmak zorundadırlar. Bu şartlara uymayan adayların dönüştürme işlemi yapılmamaktadır. Detayları bilgi ve uygulama için Odamıza geldiğinizde bilgi alabilirsiniz.

20 Sigorta Staj sırasında sigorta ödemelerim nasıl olmalıdır?

Adaylar stajları sırasında 30 gün üzerinde sigortalı çalışmak zorundadırlar. Birden fazla işyerinde SSK lı çalışanların stajları iptal edilmektedir. Ayrıca staj sonunda Bağ-Kur ve Emekli Sandığından kaydınızın olmadığına dair yazılar istenmektedir.

21 Sınav Ticaret lisesi mezunu olarak stajım devam ediyor, hangi sınava ne zaman başvuru yapmam gerekir?

Stajınızın başlangıç tarihinden itibaren ilk 2 yılın sonunda A Grubu Staj Ara Dönem, 4.yılın sonunda B Grubu Staj Ara Dönem, 6.yılın sonunda C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesine katılmanız gerekmektedir

22 Ara dönem A-B grubu Ara dönem sınavlarda sınav hakkım ne kadardır?

A-B Grubu Staj Ara Dönem değerlendirmelerinde sınav hakkı 4'tür. Sınavlara süresi içerisinde katılma zorunluluğu vardır. A ve B den 4 hakkında da başarılı olamayan adayların stajları bulundukları seviyede 1 yıl uzatılır. Bir yılın sonunda ek bir sınav hakkı daha verilir. Aday sınavı geçerse stajına devam eder, kalırsa stajı iptal edilir. Geçme notu 60 puandır.

23 C grubu hakları C Grubu Staj Bitirme sınav hakları nasıl düzenlenmiştir?

Sınav hakkı toplam 4'tür. Açılan ilk sınava katıldıktan sonra, başarısız olunması halinde 1 yıl içerisinde açılacak ilk 3 sınava katılmak zorundadırlar. Dört sınav hakkında başarılı olmayan ya da sınav haklarını süresi içerisinde kullanmayan C grubuna katılan adaylar, Yönetmelik gereği 2 yıllık bekleme dönemine girerler. Bekleme dönemi sonunda, yeniden C grubu sınava katılabilirler. Yine sınav hakkı toplam 4'tür.

24 Stajım bitti SMMM/SM stajım bitti, ne yapmam gerekiyor?

Stajınızın bittiği dönem itibariyle açılacak ilk sınava katılma zorunluluğunuz bulunmaktadır. Arşivden staj dosyanızın çıkartılması ve incelenmesi gerekmektedir. İnceleme sonucunda, eksik evraklarınız size bildirilecek ve tamamlamanız istenecektir. TESMER tarafından uygulanmakta olan Uzaktan Sürekli Eğitim programını bitirmeniz ve sertifikanızı Odamıza teslim etmeniz gerekmektedir. Daha sonra sınav dosyası alıp, dosyanız kapatılacak ve Ankara TESMER Başkanlığına gönderilecektir.

25 SMMM sınav hakları SMMM Sınav hakları nasıl düzenlenmiştir ?

Yönetmelik gereği stajınız bittikten sonra açılacak ilk mesleki yeterlik sınavına katılmak zorundasınız. Sınava katılmamanız takdirde sınav haklarınız başlatılmaktadır. Sınav hakkı, ilk sınav dahil her dersten toplam 5'tir. Ders geçme notu 50, toplam not ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Sınav haklarınızı, ilk sınavın açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl içinde kullanmak zorundasınız. Sınav haklarınızın tamamını kullanmanız ve başarısız olmanız halinde veya süresi içerisinde kullanmamanız durumunda, 2 yıllık bekleme dönemi sonunda yeniden sınav dosyası alarak sınavlara bütün derslerden katılabilirsiniz. (Yeniden staj yapmasına gerek yok)

26 SMMM sınav haklar başarısız SMMM sınav haklarımı kullandım başarısız oldum, Serbest Muhasebeci olabilir miyim?

Yeni kanuna göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav haklarınızı bitirip, bekleme dönemi içinde, Serbest Muhasebecilik sınavlarına katılmanız mümkün değildir. 6 Ay sonunda yeniden SMMM Yeterlik sınavlarına dosya açtırarak katılmanız gerekmektedir. (yeniden staj yapılmayacak)

27 Kaç sınav Kaç sınav hakkım kaldı?

Teos sistemine şifrenizle girerek sınav haklarınız ile ilgili bilgi alabilirsiniz. TEOS WEB

28 Askerlik tecil Askerlik tecil işlemleri için gereken evraklar?

Tecil işleminin yapılması için, staja başlama sınavını kazanmış ve stajın başlatılmış olması gerekmektedir. Tecil işlemi mali müşavirlik stajyerlerinin kapsamaktadır. Askerlik tecil talebi ile ilgili işlemleri yaptırmak için odamızla irtibata  geçmeniz gerekmektedir.

29 Sınav sonuçları Sınav (SMMM/A-B-C)sonuçları ne zaman açıklanır, nereden öğrenebilirim?

Sınav sonuçları sınav yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçlarınızı, https://sonuc.tesmer.org.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

30 İtiraz Sınav sonucuna itiraz edeceğim, ne yapmam lazım?

SM ve SMMM sınav itiraz sonuçları,https://sonuc.tesmer.org.tr/ üzerinden ilan edilecektir.İtiraz süresi sınav sonuçlarının sınav sonuçlarının internette yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

31 SMMM sınavına tekrar giriş SMMM yeterlilik sınavına ilk sınavdan sonra, yeniden giriş için ne yapmalıyım ?

SMMM sınavlarına ilk girişten sonra, teos web adresinden girilerek internet üzerinden başvuru yapılacaktır. Odamıza form getirilmeyecektir.

32 Staj numarası Staj numaramı öğrenmek istiyorum?

Çağrı merkezinden veya staj@ismmmo.org.tr adresine e-posta yollayarak öğrenebilirsiniz.

33 SMMM stajı nerede SMMM stajı nerede yapılır?

SMMM stajı YMM/SMMM bürolarında/şirketlerinde, özel şirketlerin muhasebe bölümünde YMM/SMMM gözetiminde veya denetiminde yapılır.

34 Sınava başvuru SMMM / SM Yeterlik sınavlarına başvurdum, başvurum kabul edildi mi, nerede sınava katılacağım?

Sınava katılacak adayların listeleri, sınavdan 10 gün önce teos web üzerinden kendi şifreleriyle girmek suretiyle, başvuru formlarını ve sınav giriş formlarını alabilirler.

35 Matbu formlar Matbu formları nereden alabilirim?

Formların tamamı sitemizde vardır. Formlar için tıklayınız

36 Şikayet Stajyer hakkında şikayette bulunmak istiyorum?

Şikayetinizi içeren dilekçeyi Odamıza sunmanız halinde işlem yapılmaktadır.

37 6/B Stajdan sayılan haller hakkında bilgi. Yasanın 6/b maddesi gereği

5786 Sayılı SM, SMMM ve YMM Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 6.Maddesinin (ı) bendine göre, artık imza yetkili olarak muhasebenin sevk ve idaresinden sorumlu muhasebe müdürü veya mali işler müdürü olarak çalışanların hizmet süreleri geriye dönük olarak yeniden sayılmaya başlanmıştır. Ancak konuyla ilgili gerekli evraklar TESMER'e gönderilip onay alınmaktadır.

38 staj başlatma sınavı Staja Başlama sınavına başvurdum, sınav nerede olacak elime belge gelecek mi?

Staj Başlama sınavı giris belgesi Ankara Üniversitesi tarafından https://belge.tesmer.org.tr/ adresinde yayınlanacak ve stajyer adayları giris belgelerini bu adresten renkli print edeceklerdir. Adrese tebligat yoktur.

39 yetim aylığı Babamdan emekli maaşım var staj için sorun olur mu?

Yetim aylığı, vb..staj için sorun olmaz.

40 Hamilelik Döneminde staj dondurulması Hamilelik dönemi stajdan sayılıyor mu, yoksa staja mı ekleniyor?

Hamilelik döneminde aday yasal izinlerini İş kanunu gereği kullanır. Bu süreler stajdan sayılmaz. Eksik kalan süreler stajına eklenir. Aday SGK dan aldığı aldığı iş göremezlik belgesini sunmak koşuluyla bu işlemi gerçekleştirir.

41 Emekli Emekli olan bir kişi staj yapıyor. SSK gün dökümü yerine ne getirmeli?

SSK'dan konuyla ilgili yazı alınabiliyor.("x kişisi, x tarihlerinde çalışmıştır" gibi..)

42 Stajyer SMMM bürosu olan meslek mensubu, hem kendi bürosunda, hem de denetim yaptığı bir firmada stajer denetleyebilir mi?

Evet yapabilir. Birbirine bağlı değil.

43 SSK pirimi Şirket merkezi İstanbul'da ama SSK primleri, şirketin farklı bir ildeki şubesinden ödenebilir mi?

Hayır. Merkez hangi ildeyse SSK primleri de ilgili ilden ödenmelidir.

44 Adi ortaklık Adi Ortaklık Bürolarında Staj yapılabilir mi ?

Evet yapabilir. 

45 Adi ortaklık İş Ortaklıklarında Staj yapılabilir mi ?

Evet yapılabilir. Ancak evrakların Odamıza getirilerek uygunluğu hakkında bilgi alınması gerekmektedir.

46 Ara Staj süresi boyunca ne kadar süre ara verilebilir ?

Stajyerler toplam staj süresi boyunca en fazla 1 yıl ara verebilirler.İkinci kez iş değişikliği yapacak olanlar 15 gün içinde iş bulup bize bilgi vermeleri gerekmektedir. Stajınızda sorun varsa lütfen Odamıza bizzat geliniz, dosyanız üzerinden değerlendirme yapılmalıdır.

47 Nakil Farklı bir ilde staj yapıyorken, dosyasını Çanakkale'ye nakil getirmek isteyen aday ne yapılmalı?

Stajyer, Çanakkale'de ikametgâhını gösteren ikametgah senedi ve dilekçesiyle odamıza müracaat edecek. İlgili odayla yazışma tarafımızdan yapılarak stajyerin nakil işlemleri gerçekleştirilir.

48 İşyeri Aynı iş yerinde çıkış-giriş yapılabilir mi?

Evet yapabilir. Staj onay belgesi, tek kişi staj belgesi, işe giriş bildirgesi evraklarını yeniden getirmeli

49 EFT Staj başvuru ve bitirme sınav ücretleri internetten eft yapılabilir mi?

Hayır yapılamaz.

50 Ruhsatlı SM Ruhsatı var 4 yıllık fakulte bitirmis SMMM olabilmek icin ne yapmalı hangi evrakları hazırlamalı?

Mesleki Uyum Eğitimine katılmaları gerekmektedir. Gerekli bilgi için tıklayınız.

51 SINAVLAR SMMM YETERLİLİK SINAVLARINA MÌRACAAT ETTİM. ANCAK SINAVLARA KATILAMAYACAĞIM HAKKIM YANARMI?

İlk sınava başvurma mecburiyeti var. Ancak ilk sınavda tüm derslere katılmanız gerekmemektedir. Katılmadığınız sınavın sınav süreci başlar ancak sınav hakkınız başlamaz. ilk sınavdan sonra kullanacağınız sınav haklarına para yatırıp katılmazsanız ilk sınav dahil açılan ve açılacak 7 sınav döneminden 5 adetine katılacağınızdan dolayı 2 sınavı pas geçebilirsiniz. Sınav bedelini yatırıp katılmadığınız sınavı pas geçme hakkınız varsa Sadece sınav harcınız yanar. Sınav süresi işlemeye devam eder. (Bu sürelerin Ankara TESMER'den teyit edilmesi doğru olacaktır.)

52 Adres Staj yaptığım firmanın adresi değişti hangi evrakları getirmem gerekiyor?

Adres değişikliklerinde, Şirket karar defterinde adres değişikliğine dair alınan kararın ticaret sicil gazetesinde yayınlanması gerektiğinden adres değişikliği Ticaret sicil gazetesi getirilmelidir. Bu nedenle gerçekleşen Adres değişikliği SSK ya ve vergi dairesine bildirilmelidir. İlk etapta SSK ya ve Vergi dairesine değişiklik yapıldığına dair verilen dilekçe örneği getirilmeli ve gazete çıktığında ise ticaret sicil gazetesi Odamıza sunulmalıdır.

53 Adres Staj yaptığım büronun adresi değişti ne yapmam gerekiyor?

Vergi dairesi yoklama tutanağının fotokopisi ile birlikte SSK ve Vergi Dairesine verilecek adres değişikliği dilekçesinin odaya teslim edilmesi gerekmektedir.

54 Adres Staj yaptığım firmanın adresi SSK'da hatalı görünüyor. Ne yapmam gerekiyor?

Hem SGK ya hem de Vergi Dairesine başvuru yaparak yeni adresin kayıtlara geçmesi sağlanmalıdır. Doğru adresli en son SGK ve Vergi Levhası gelmelidir.

55 Hastalık SMMM yeterlilik sınavlarıma hastalandığım için katılamadım. Ne yapmam gerekiyor?

Bu konudaki karar TESMER'indir. İlgili tarihlere ait SSK onaylı raporunuzu Ankara'ya göndermeniz gerekmektedir.

56 Nakil Staj yaptığım firma farklı bir ildeydi merkezlerini Çanakkale'ye taşıdılar. Benim ikametgâhım da farklı bir ilde ama staj sebebiyle firmanın Çanakkale merkezine geliyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Nakil için başvuru yapması gerekmektedir. Bir dilekçe ve ekinde İstanbul iline ait ikametgah ile bize nakil talebinde bulunacak. Dosya ilgili ilden istenecek. Dosya geldikten sonra işyeri evraklarını sunacak.

57 Şirket Unvanı Staj yaptığım şirketin unvanı değişti hangi evrakları getirmeliyim?

Unvan Değişikliği Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, işe giriş bildirgesi (giriş-çıkış olduysa), tek kişi staj belgesi, staj onay belgesi, denetleyen kişinin şirketle yaptığı sözleşme.

58 zorunlu eğitim Uzaktan sürekli eğitim nedir?

Uzaktan Sürekli Eğitim, TESMER tarafından Kurulum CD si gönderilmektedir. Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra 9 bölüme çalışmak ve sonunda sertifika alınmak zorundadır. Uzaktan Sürekli Eğitimi tamamlamamış adaylar, staj sonunda SMMM Yeterlik sınavlarına başvuru yapamazlar http://euse2.tesmer.org.tr/​ adresinden ve 444 60 60 numaralı telefondan konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

59 Tecil Askerlik tecilimi kaldırmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Tecil işlemi eğer oda tarafından yapıldıysa, stajyerin odaya dilekçe vermesi gerekmektedir.

60 Disiplin Disiplin suçu sebebiyle, meslekten men ya da geçici men cezası alan meslek mensuplarının yanında staj yapılabilir mi?

Hayır. Meslekten geçici olarak men edilmiş kişilerin yanında, men süreleri boyunca staj yapılamaz. Sadece, uyarı cezası alanların yanında staj yapılabilir.

61 Yıllık İzin Yıllık izinler stajdan sayılıyor mu?

Evet sayılıyor.

62 Sınav hakkı SMMM yeterlilik sınavlarında ilk sınavdan sonraki haklarımı kullanırken parasını yatırdığım halde girmediğim sınav haklarım yanar mı?

Hayır. Sadece sınav harcı yanar ama 2 yıllık sınav süreci içinde parasını yatırdığınız halde katılmadığınız sınav haklarınızın yanıp yanmayacağı bu hakları  ne şekilde kullandığınız ile ilgilidir. Sınav haklarınızı teos web adresinden kendi şifrenizle öğrenebilirsiniz.

63 Not SMMM yeterlilik sınavlarında not yükseltmek için girilen derslerde hangi notlar dikkate alınır?

Sınava girdiği derslerden en yüksek notu aldığı sınavı geçerli olur.

64 Soru SMMM yeterlilik sınavında geçmiş yıllarda çıkan soru örnekleri var mı?

TESMER'in sitesinde A-B-C ve SMMM Yeterlik sınavlarında daha önce çıkmış sorular bulunmaktadır. Tıklayınız.

65 Ortak Stajyerler şirketlere ortak olabilirler mi?

Stajyerler yalnızca A.Ş ve LTD. ŞTİ. lerde hissedar olabilirler. İmza yetkisi alamazlar. Yönetim kurulu üyesi olamazlar. Bu nedenle adayların stajları boyunca zorunlu kalmadıkça şirket ortaklığı ve muhasebe dışında imza yetkisi almaları önerilmemektedir.

66 SSK SSK işe giriş bildirgesi İnternet üzerinden yapıldı. Hangi evrak getirilmeli?

İnternet çıktısı kabul edilmektedir. Ayrıca bir önceki aya ait SSK bildirgesi de ekinde teslim edilmeli.

67 Tasfiye memuru Stajyerler tasfiye memuru olabilirler mi?

Hayır olamazlar. Ayrıca Tasfiye ye girmiş şirketlerde staj yapılamamaktadır.

68 Kurslar Kurslar stajdan sayılır mı?

Evet sayılır. Kurs saati üzerinden hesaplama yapılır. Konuyla ilgili odamıza başvurabilirsiniz.