MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

  • Odamızın kurulları, temsilcilikleri, komisyonları ve tek tek üyelerimizin gönüllü katılımı ile mesleğimizin ve meslek mensuplarımızın toplumsal etkinlik ve yararını arttırmak, 
  • Tüm Oda üyelerimizin meslek yasası ve mesleki etik ve rekabet kurallarına uygun olarak mesleklerini yapmalarını sağlamak, 
  • İçinde bulunduğumuz dönemin bir gereksinimi olarak sürekli eğitim ile meslektaşlarımızın bilgi donanımını arttırmak, güncellemek ve yenilemek 
  • Meslek örgütümüzü kamuoyunda güçlendirmek ve etkinliğini arttırmak, 
  • Meslek mensuplarımızın hak ve menfaatlerine saygı duymak ve korumak, 
  • Meslek örgütünde ve meslektaşlarımızın vermiş olduğu hizmetlerde toplam kalite yönetimini öne çıkarmak. 
  • Sosyal sorumluluk açısından sivil toplum örgütleri ile sağlıklı, kalıcı ve eşit ilişkiler kurmak, 
  • İnsanlığa çevreye, evrensel değerlere sahip çıkmak, sorumluluklarımızı yerine getirmek, 
  • Katılımcılığa açık olmak. Başta tüm yöneticileri ve üyeleri olmak üzere, yukarıdan aşağıya doğru takım çalışması kültürünü oluşturmuş, duyarlı ve yenilikçi bir oda anlayışını egemen kılmak.