YILLIK İŞLETME CETVELİ DUYURUSU!..

 

 

YILLIK İŞLETME CETVELİ DUYURUSU!..

Sanayi sicil belgesi olan işletmeler Yıllık İşletme Cetvellerini 30 Nisan 2021 tarihine kadar vermeleri gerekmektedir.

TÜRMOB ilave başvuru aranmaksızın Yıllık İşletme Cetvellerinin ileri bir tarihte verilmesi için başvuruda bulunmuştur. Henüz yazılı bir cevap verilmemiştir.

Yaşanan pandemi ve kapanma nedeniyle Yıllık İşletme Cetvelini veremeyecek durumda olanların, mücbir sebep halini bildiren başvuruda bulunulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Saygılarımızla,