30 NİSAN 2021 - 31 MAYIS 2021 TARİHLERİ ARASINDA ÇEK iLE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.