SERMAYE AZALTIMINDA VERGİLEMENİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ